زبان (ها) : ترکی.

کشور : عراق.

نوع برنامه : اطلاعات عمومی.

ماهواره‌های : Nilesat

URL :

Iraqia Turkmen از Sat.tv

توضیحات