گزینه‌های بیشتر

Sat.tv تجربه جدیدی از تلویزیون ماهواره‌ای
را برایتان به ارمغان می‌آورد

Sat.tv
1000 کانال تلویزیونی وجود دارد

تماشای تلویزیون
هیچگاه به

Sat.tv تجربه جدیدی از تلویزیون ماهواره‌ای
تلویزیون ماهواره ای

filtrez vos chaînes

فیلتر کردن کانال‌ها بر
اساس ژانر

téléphone avec une cloche au millieu

پیدا کردن
سریع کانال های مردمی

téléphone avec une main qui pointe l'écran au millieu

وصل کنید
وصل کردن است!

راهنمای تلویزیون خود را کشف کنید
روی موبایل خود

راهنمای خود را شخصی کنید تا کانال‌های تلویزیونی در ماهواره‌های زیر را باز کنید:

Eutelsat/Nilesat و HOTBIRD

Get it on Apple Store Get it on Google Play