زبان (ها) : لهستانی.

کشور : لهستان.

نوع برنامه : موسيقی.

ماهواره‌های : hotbird

Polo TV ماهواره هاتبرد hotbird - برنامه تلویزیونی

توضیحات

The world of Iranian media consists of a variety of channels, including several dedicated solely to entertainment. But in the whole lot, if there is one that stands out for its original style, it’s Rest 1. Composed of experienced and dynamic presenters, the team of this TV station brings together the best of Iranian showbiz to produce programs that are fun to watch. The free channel broadcasts on the Hotbird satellite, which allows it to reach the whole of the Middle East and the rest of the world. Because of this worldwide reach, the channel is one of the best places to discover how the Iranians and those of a Persian culture like to play. The programs on Rest 1 are also a great opportunity to find out everything about the development of the Iranian lifestyle. For the younger generation of this part of the world, the channel opens it up to other cultures while still preserving certain unique features of Persian etiquette. the result is a subtle mix that deserves to be explored. And that’s what this free TV station allows you to do. With Rest 1, you get programs that enable you to go behind the scenes of major cultural events (such as concerts, festivals, etc.). In addition, the chain produces programs that shed light on the major players in the Iranian entertainment industry. Follow the latest TV series, TV movies in Persian, as well as music videos covering different genres.