زبان (ها) : امهری.

کشور : اتیوپی.

نوع برنامه : اطلاعات عمومی.

ماهواره‌های : Eutelsat 8WB

URL :

Oromia Media Network از Sat.tv

توضیحات