زبان (ها) :

کشور : مصر.

نوع برنامه : اطلاع رسانی.

ماهواره‌های : Nilesat

URL :

Nile News از Sat.tv

توضیحات