زبان (ها) : امهری.

کشور : اتیوپی.

نوع برنامه : کودکان.

ماهواره‌های : Eutelsat 8WB

URL :

Ethio Lijoch از Sat.tv

توضیحات