BMS

زبان (ها) : فارسی.

کشور : ایران.

نوع برنامه : مذهبی.

ماهواره‌های :

URL :

BMS Persian از Sat.tv

توضیحات

سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی”، سازمانی است که به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به زبان فارسی اشتغال دارد. تولید این برنامه‌ها از طریق تهیه کنندگان فارسی زبان ساکن در سرتاسر دنیا صورت می‌گیرد”.
هدف از تهيه و پخش برنامه‌هاى «سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی» ارائه اطلاعات صحيح و دقيق در باره اصول اعتقادى و باورهاى آئين بهائی، رفع سوء تفاهمات موجود در مورد این آئین، و تحکيم پايه‌هاى مهر و دوستى ميان ايرانيان و فارسی زبانان سراسر جهان است. این رسانه همچنین می کوشد تا با پخش گزارش‌ها، میز گردها، مصاحبه ها و گفتگوها با پژوهشگران و اندیشمندان از جامعه بهائی و یا دوستان جامعه بهائی و همینطور افراد گوناگون دیدگاه های متنوع را مطرح ساخته از جهان فردا بگوید. جهانی که در نتیجه رشد معنوی و روحانی انسان ها، می‌تواند جایگاه صلح و عدالت و بستر رشد و پیشرفت تمدن آینده انسان باشد.