زبان (ها) : عربی.

کشور : قطر.

نوع برنامه : کودکان.

ماهواره‌های : hotbird

Baraem Europe ماهواره هاتبرد hotbird - برنامه تلویزیونی

توضیحات

Baraem Europe is an Arabic television channel entirely dedicated to children between the ages of 3 and 6 years. Its programmes are aimed at stimulating young children at pre-school stage.
By watching Baraem Europe, children can follow the adventures of their favourite characters while mothers can rely on edutainment programmes to enhance their children’s early learning. Through the wide range of programmes for young children broadcast on the channel, early learners can benefit from attractive programmes that are adapted to their age group. By watching such programmes, children can learn to recognize colours and letters among other topics. Parents, as the first teachers of young children can also draw upon the varied content available on the channel to aid the development of social skills in their children. An advantage of Baraem Europe is that it offers numerous interactive options within its content to allow children to better master the spoken Arabic language. Other objectives of the television channel include offering children the opportunity to discover the world around them, as well as exercising their skills in logic. Baraem Europe also aims to encourage families to communicate and interact with their pre-school children from a young age through games and imaginative activities.
Baraem Europe television channel for children broadcasts 17 hours per day and viewers can access programmes via the Hot Bird satellite.