با Sat.tv
ما شما بیایید زندگی را آسان تر کنیم

به آسانی وصل کردن است!

téléphone avec une main qui pointe l'écran au millieu

در کشور خود به محبوب‌ترین کانال‌ها دسترسی مستقیم پیدا کنید

téléphone avec une cloche au millieu

فیلتر کردن کانال‌ها بر بر اساس ژانر

téléphone avec une cloche au milieu
téléphone avec une main qui pointe l'écran au millieu
téléphone avec une main qui pointe l'écran au millieu

به سادگی برنامه های تلویزیونی خود را ضبط کنید و در هر زمان تماشا کنید

téléphone avec une main qui pointe l'écran au millieu

برنامه ریزی هشدارها
برای از دست دادن برنامه های ما

téléphone avec une main qui pointe l'écran au millieu

به لطف لوگوهای کانال‌ها، آن‌ها را به آسانی بیابید

téléphone avec une cloche au milieu

فوراً به راهنمای تلویزیون در تلویزیونتان رجوع کنید

تجربه جدیدی از تلویزیون ماهواره ای را تجربه کنید

filtrez vos chaines

دیکودر خود را نصب کنید: فقط یک اتصال به تلویزیون و دیکودر شما آماده است. چه صرفه جویی در وقت!

téléphone avec une cloche au millieu

محبوب ترین کانال های کشور شما از پیش فبل ازهمه لیست شده اند. دیگر جستجو برای یافتن و شماره دادن مجدد به آنها نیست!

téléphone avec une main qui pointe l'écran au millieu

به لطف آرم ها یک چشم به هم زدن کانال های مورد علاقه خود را پیدا کنید! برنامه های مورد علاقه خود را با تصاویر کوچک برنامه ای شناسایی کنید. بالاخره یک نمای مدرن و جذاب!

téléphone avec une main qui pointe l'écran au millieu

برنامه مورد علاقه شما در منطقه زمانی دیگری است؟ یادآوری را تنظیم کنید تا آن را از دست ندهید.

téléphone avec une main qui pointe l'écran au millieu

امشب در خانه نیستی؟ برنامه شب را ضبط کنید و بعداً آن را تماشا کنید ... به همین سادگی